Hrvatsko društvo znanstvenih i tehničkih prevoditelja (HDZTP) osnovano je 1957. godine. Više od pet desetljeća članovi Društva pružaju prevoditeljske usluge hrvatskome gospodarstvu i ustanovama. Oko 300 ispitanih i provjerenih stručnih prevoditelja jamči kvalitetne usluge, prevodeći više tisuća stranica mjesečno.
Od sredine 90-ih, s uvođenjem tržišnoga gospodarstva, Društvo nastavlja funkcionirati kao nekomercijalna udruga za predstavljanje interesa struke, a članstvo svoje komercijalne usluge pruža preko agencije Prevoditeljski centar. HDZTP je član Međunarodne federacije prevoditelja (FIT).

Naši članovi koji prevode na strane jezike izvorni su govornici kojima je odnosni jezik materinski, dok sa stranih jezika prevode specijalisti za pojedina područja kao što su elektrotehnika, informatika, pravo (zakoni, propisi, ugovori, službene isprave), farmacija, medicina, strojarstvo, prerada papira, staklarstvo, graditeljstvo (tenderi, troškovnici), financije (zaključni računi, izvještaji) itd.

PREDNOSTI RADA S NAŠIM ČLANOVIMA:
  • S obzirom na velik izbor vrsnih prevoditelja, mogući su prijevodi opsežnih materijala u kratkome roku. Za prijevode većeg opsega formiraju se timovi, a radi osiguranja kvalitete prijevode kontroliraju stručnjaci s tog područja (inženjeri, ekonomisti, liječnici, pravnici itd. koji su također članovi našega Društva).
  • Nema amaterskih prijevoda: informatiku prevodi inženjer informatike, graditeljstvo inženjer graditeljstva ili prevoditelj koji je radni vijek proveo u graditeljskoj tvrtki, farmaciju farmaceut ili prevoditelj koji radi u farmaceutskoj tvrtki, bankarstvo stručni prevoditelj koji radi u banci itd.
  • Dogovoreni rokovi se bez iznimke poštuju i nema zakašnjenja.
  • Količina prijevoda izračunava se na transparentan način točno prema cjeniku (po broju kompjutorskih znakova ili broju prevedenih redaka).
  • Jamči se kvaliteta i u slučaju – iznimno rijetkih - opravdanih prigovora prijevodi se recenziraju i prerađuju prema zahtjevu naručitelja.
  • Ponuda obuhvaća i lektorske usluge i grafičku obradu teksta (skeniranje slika i grafikona), formatiranje, izbor fontova i računalnih programa prema zahtjevu naručitelja.
  • Prijevodi se predaju otisnuti na papiru, snimljeni na mediju ili se šalju e-poštom.
  • Na zahtjev naručitelja prijevod se povjerava prevoditelju prema izboru naručitelja.
  • Prijevodi s ovjerom sudskog tumača

* PRIJEVODI S OVJEROM SUDSKOG TUMAČA *

PREVODIMO NA OVE JEZIKE

albanski    arapski     bugarski     češki     danski     engleski     francuski     grčki     japanski     kineski     mađarski     makedonski     nizozemski     njemački     poljski     portugalski     rumunjski     ruski     slovački     slovenski     srpski     španjolski      švedski      talijanski      turski      ukrajinski

Opširnije o Društvu:

 
 

Copyright (c) 2010 Hrvatsko društvo znanstvenih i tehničkih prevoditelja. Sva prava pridržana.